Zrealizowaliśmy m.in. takie projekty jak:

Teka THZ 3000 Ługańsk Ukraina
Teka THZ 3000 Krzywy Róg, Ukraina
Liebherr ZE 2,0 Nykobing, Dania
Stteter M-2 Kaspij Cement, w Kazachstanie
Cobra C-80, Liebherr DW 2,25 – oczyszczalnia ścieków „ Czajka”
Górażdże Beton ponad 20 WBT

 

 

 

 

 

Strona główna Recykling

Recykling

 

 

 

Recykling / odzyskiwanie resztek betonu w przemyśle betonu towarowego - ogólny przegląd

 

Obecnie dostępne są dwa różne systemy przetwarzania resztek betonu:

              ■ systemy odzyskiwania

              ■ systemy recyklingu

W systemie odzyskiwania resztek betonu odzyskiwane są składniki (piasek i żwir) zawarte w resztkach betonu. Mogą być one następnie użyte ponownie w urządzeniu do mieszania. Woda doprowadzana jest do zbiornika osadnikowego i również może być ponownie użyta. Drobne części zebrane w zbiorniku osadnikowym muszą być wydobyte koparką i usunięte. System odzyskiwania resztek betonu jest systemem z obiegiem otwartym.

 
 
System recyklingu jest systemem z obiegiem zamkniętym. Oprócz odzyskiwania składników zawartych w resztkach betonu w urządzeniu do mieszania używana jest również w całości woda resztkowa. Zawarte w niej są drobne części i cząsteczki cementu. W tym systemie nie występuje żaden materiał wymagający utylizacji. Tym samym jest to system zamknięty.

 

Systemy recyklingowe i korzyści z nich:

 

Przetwarzanie resztek betonu i wody z odzysku jest od ponad 25 lat przyszłościową technologią w dziedzinie ekologicznej produkcji betonu w wytwórniach betonu i elementów prefabrykowanych.

 

Jakie szczegółowe podstawy przemawiają za zastosowaniem systemu recyklingu i jakie wynikają z tego korzyści?

 

Aspekt ekonomiki produkcji

Z inwestycji w recykling resztek betonu już po krótkim czasie wynikają wymierne oszczędności wynikające z zainstalowanego obiegu materiału. Widoczne są one przede wszystkim poprzez oszczędność kosztów wysypiska śmieci, wody i odzysk kruszywa. Obok aspektu czysto ekonomicznego z rozwiązania recyklingowego dostosowanego do specyfiki klienta wynika również całościowa koncepcja użycia materiałów i wody w wytwórni betonu.

 

Ramy prawne

Zastosowanie systemu recyklingu zgodne jest z regulacjami prawnymi w odniesieniu do unikania bądź ponownego zastosowania resztek materiału.

 

Aktywna ochrona środowiska

Aktywna ochrona środowiska to obok wymogów ustawowych kolejne uzasadnienie dla zastosowania systemu recyklingu. Uzyskiwany obieg zamknięty materiału oszczędza zasoby naturalne i miejsce na wysypisku śmieci.

 

Oferta urządzeń do recyklingu

 

Nasi wieloletni Partnerzy:

  • logo partnera
  • logo partnera
  • logo partnera
  • logo partnera
  • logo partnera
  • logo partnera
  • logo partnera
  • logo partnera
  • logo partnera
  • logo partnera