Zrealizowaliśmy m.in. takie projekty jak:

Teka THZ 3000 Ługańsk Ukraina
Teka THZ 3000 Krzywy Róg, Ukraina
Liebherr ZE 2,0 Nykobing, Dania
Stteter M-2 Kaspij Cement, w Kazachstanie
Cobra C-80, Liebherr DW 2,25 – oczyszczalnia ścieków „ Czajka”
Górażdże Beton ponad 20 WBT

 

 

 

 

 

Bibko

Części zamienne do recyklingu.

Posiadamy części zamienne do wszystkich urządzeń związanych z recyklingiem firmy BIBKO.

WEJDŹ I ZOBACZ

RWS
Rys.1 Urządzenie RWS na poziomie gruntu ze zbiornikiem na wodę z odzysku wykonanym  przez inwestora Rys.2 Zanurzone urządzenie RWS dla betoniarek samochodowych i pomp do betonu.
Rys.3 Urządzenie RWS ze ssącym przenośnikiem opróżniającym Rys.4 Urządzenie RWS na poziomie gruntu z naziemnym zbiornikiem stalowym
Conrec
Rys.1 Urządzenie ConRec ze ssącym przenośnikiem opróżniającym Rys.2 Urządzenie ConRec z podwójnym lejem dla 4 betoniarek samochodowych

Przemysł betonu towarowego

 

BIBKO®- System recyklingowy typu RWS

Nasz wypłukiwacz wibracyjny opracowany jest dla małych i przenośnych zakładów betonu towarowego do wypłukiwania betonu. Urządzenie zawiera opatentowane łożyskowanie, które umieszczone jest poza kąpielą wodną. Ślimak wygarniający z możliwością zmiennego dopasowania zapewnia długi okres eksploatacji urządzenia. Dostępne są leje zasilające w różnych kształtach i wielkościach dla dopasowania urządzenia do indywidualnych warunków. Urządzenie RWS można zainstalować szybko i łatwo.

 

BIBKO®- System recyklingowy typu ConRec

Ten system dla średniej wielkości zakładów betonu towarowego przekonuje solidnym wykonaniem. Duża kąpiel wodna gwarantuje bardzo dobry rezultat wypłukiwania.

  

ComRec
Rys 3 Urządzenie ComRec z ssącym przenośnikiem opróżniającym Rys.4 Urządzenie ConRec z betoniarką samochodową
ConTec  
Rys. 1+2 Zanurzone urządzenie ComTec dla betoniarek samochodowych i pomp do betonu
 Rys.3 Urządzenie ComTec z ssącym przenośnikiem opróżniającym Rys.4 Kompaktowe wzornictwo. Urządzenie ComTec umieszczone nad zbiornikiem na wodę resztkową

 

BIBKO® - System recyklingowy typu ComTec

BIBKO® ComTec

Nasz system opracowany jest dla średnich i dużych zakładów betonu towarowego do wypłukiwania betonu, zaprawy lub anhydrytu.

Urządzenie oferuje dużą kąpiel wodną i dzięki temu umożliwia szybkie opróżnienie betonu resztkowego. Dzięki opatentowanemu połączeniu z przenośnikiem wibracyjnym BIBKO® można osiągnąć dowolne wysokości zrzutu.

Urządzenie zawiera pokrywę aluminiową do łatwego otwarcia maszyny oraz pakiet zimowy dla zimnych regionów.

Dostępne są leje zasilające w różnych kształtach i wielkościach dla dopasowania urządzenia do indywidualnych warunków.

Rys.5 Zanurzone urządzenie ComTec dla betoniarek samochodowych i pomp betonu Rys.6 Urządzenie ComTec z lejkiem w kształcie litery L dla max. 4 pojazdów
Doublex
Rys.1 Urządzenie Dublex z dwoma oddzielnymi wylotami materiału Rys.2  Urządzenie Dublex z ssącym przenośnikiem opróżniającym
 
Rys.3 Urządzenie Dublex ze wspólnym wyprowadzeniem materiału; oddzielne prowadzenie wody  

 

BIBKO - Recycling System Type Doublex

BIBKO® Doublex

Nasz system opracowany do wypłukiwania dwóch produktów, jak beton i zaprawa lub beton i anhydryt.

System Doublex bazuje na systemie typu ComTec.

Urządzenie oferuje oddzielne wypłukiwanie materiału oraz oddzielne wykorzystanie wody resztkowej.

Urządzenie spełnia zadania dwóch oddzielnych systemów przy zredukowanych kostach inwestycji i eksploatacji.

Rys.4 Typowe zastosowanie urządzenia Dublex z opcjonalnym ssącym przenośnikiem opróżniającym Rys.5 Typowe zastosowanie urządzenia Dublex z opcjonalnym ssącym przenośnikiem opróżniającym
RWS
Rys.1 Wersja 1: Przenośne urządzenie typu RWS zamontowane na dźwigarach stalowych Rys.2 Mobilna wersja 2: Przenośne urządzenie  typu RWS zintegrowane w stalowym zbiorniku
ComTec
Rys.1 Wersja 3: Przenośne urządzenie typu ComTec zamontowane na dźwigtarach stalowych Rys.2 Wersja 3: Przenośne urządzenie typu ComTec z opcjonalną pracą filtracyjną

BIBKO®- Przenośne systemy recyklingowe

Wszystkie urządzenia recyklingowe BIBKO® dostępne są również w wersji przenośnej.

Maszyna recyklingowa i zbiornik są przy tym tak wykonane, że przeniesienie urządzenia

możliwe jest przy minimalnych nakładach.

 

Wersja mobilna 1 / typ RWS

Jednostka wypłukiwania dla resztek betonu zamontowana jest przy tym w komplecie z odpowiednimi komponentami systemowymi oraz zbiornikiem na wodę resztkową na konstrukcji z dźwigarów stalowych. Za pomocą pompy woda resztkowa doprowadzana jest poprzez zbiorczą studzienkę odwadniającą do zbiornika wody z odzysku.

Wersja mobilna 2 / typ RWS

Przy tej koncepcji przenośnej wypłukiwacz wibracyjny wbudowany jest bezpośrednio w zbiorniku mieszadła. W celu przemieszczenia poziomu lejka na odpowiedni wymiar roboczy zbiornik stalowy wpuszczany jest w podłoże i obsypywany z zewnątrz tłuczniem.

Wersja mobilna 3 / typ ComTec

Jednostka wypłukiwania dla resztek betonu zamontowana jest przy tym w komplecie z odpowiednimi komponentami systemowymi oraz zbiornikiem na wodę resztkową na konstrukcji z dźwigarów stalowych. Za pomocą pompy woda resztkowa doprowadzana jest poprzez zbiorczą studzienkę odwadniającą do zbiornika wody resztkowej. Urządzenie dostarczane jest wstępnie zmontowane i musi być jedynie podłączone do sieci elektrycznej i zaopatrzenia w wodę i połączone za pomocą przewodu elastycznego z urządzeniem do mieszania.

Rys.1 Ssący przenośnik opróżniający połączony z urządzeniem typu ComTec Rys.2 Ssący przenośnik opróżniający połączony z urządzeniem ComTec
Rys.3 Zewnętrzny przenośnik kubełkowy jako uzupełnienie urządzenia typu ComTec Rys.4 Oddzielanie piasku i żwiru jako uzupełnienie urządzenia typu ComTec

 

BIBKO®- Moduły dodatkowe

BIBKO®- Ssący przenośnik opróżniający (PEF)

Oddzielna stacja opróżniania dla pomp do betonu, dzięki temu brak czasów oczekiwania przy głównym lejku zasilającym maszyny. Zagłębienie lub lejek hydrauliczny nie są konieczne. Woda płuczkowa urządzenia do mieszania może być również wydobywana idealnie za pośrednictwem ssącego przenośnika opróżniającego (PEF).

BIBKO®- zewnętrzny przenośnik kubełkowy

Koncepcja ta jest kolejnym kompaktowym wariantem zasilania pompy betonu betonem resztkowym bez zagłębiania maszyny. Za pośrednictwem przenośnika kubełkowego zamontowanego na głównym wale maszyny beton resztkowy czerpany jest do góry i przekazywany do właściwej komory płuczkowej. Woda płuczkowa urządzenia do mieszania może być przy tym wprowadzana również prostą drogą.

BIBKO®- Oddzielanie piasku i żwiru

Solidny mechanizm do oddzielania piasku i żwiru, który można łatwo zamontować jako wyposażenie dodatkowe do oddzielania wypłukiwanego materiału i tym samym dla podwyższenia jakości.

Rys.1 Ssący przenośnik opróżniający zamontowany na buforze dozującym Rys.2 Bufor dozujący połączony z urządzeniem typu ComTec
 
Rys.3 Bufor dozujący połączony z urządzeniem typu ComTec  

 

BIBKO®- Bufor dozujący

 Zastosowanie bufora dozującego ma tę zaletę, że betoniarki samochodowe mogą uderzeniowo opróżniać pozostały w pojeździe beton resztkowy. Bufor dozujący najpierw buforuje materiał, a następnie doprowadza go nieprzerwanie do podłączonej za nim maszyny recyklingowej. Zapewnia to tym samym uniezależnienie uzyskiwanej jakości płukania oraz skuteczności odwadniania od szybkości opróżniania pojazdu. Dzięki większej szybkości opróżniania skraca się jednocześnie okres przebywania pojazdów przy maszynie.

Rys.4 Ssący przenośnik opróżniający zamontowany na buforze dozującym Rys.5 Bufor dozujacy połączony z urządzeniem typu ComTec

 

Recykling betonu resztkowego i wody płuczkowej w przemyśle elementów prefabrykowanych - przegląd ogólny

 Oprócz przemysłu betonu towarowego systemy recyklingowe stosowane są również w przemyśle elementów prefabrykowanych i wyrobów betonowych. Wymogi są przy tym inne, niż w przypadku wytwórni betonu towarowego. O ile w wytwórni betonu towarowego szczególną uwagę przywiązuje się do recyklingu materiału resztkowego, o

tyle w przemyśle elementów prefabrykowanych uwaga skoncentrowana jest na obróbce bądź oczyszczaniu wody. Woda nadwyżkowa, która nie może być użyta bezpośrednio w procesie mieszania, jest przy tym oczyszczana tak, że następnie dostępna jest czysta woda. Może być ona użyta w zakładzie produkcji elementów prefabrykowanych lub po odpowiedniej obróbce odprowadzona do publicznej kanalizacji.

Powstający osad jest w miarę możliwości ponownie używany w procesie mieszania, aby uzyskać obieg zamknięty. Gdyby wytworzona ilość osadu była większa, niż dająca się ponownie użyć, można uzupełnić system o komorową prasę filtracyjną.

 

 

Przykład całościowej koncepcji recyklingu w zakładzie produkującym elementy prefabrykowane

Sytuacja wyjściowa

 

 •  W czterech miejscach wewnątrz zakładu powstają resztki materiału (beton resztkowy i woda płuczkowa)
 • Proces recyklingu ma odbywać się w wybranym miejscu recyklingu
 • Oddalenie od tych czterech miejsc wynosi od 50 m do 150 m
 • Materiał resztkowy musi być automatycznie transportowany do miejsca recyklingu bez udziału pracownika

 

Wybrane rozwiązanie: System transportu materiału resztkowego BIBKO®

 • We wszystkich czterech miejscach, w których powstaje materiał resztkowy zainstalowane zostały zbiorcze studzienki odwadniające
 • W tych zbiorczych studzienkach odwadniających zbierany jest wszelki materiał resztkowy
 • Woda resztkowa doprowadzana jest w obiegu zamkniętym, aby uczynić materiał resztkowy zdatnym do pompowania
 • Pompa zamontowana w zbiorczej studzience odwadniającej transportuje wodę wraz z materiałem resztkowym do miejsca recyklingu.

 

System transportu materiału resztkowego BIBKO® umożliwia transport wody i żwiru o wielkości maks. 32 mm na odległość do 150 m.

Rys.1 Zbiorcza studzienka odwadniająca Rys.2 Oczyszczona woda w procesie recyklingu
RWS
Rys.1+2 Urządzenie typu RWS
ComTec
 Rys3+4 Urządzenie typu ComTec

 

BIBKO® - System recyklingowy typu RWS

BIBKO® RWS

System RWS stosowany jest w zakładach elementów prefabrykowanych, w których występują niewielkie ilości betonu resztkowego i wody płuczkowej.

Urządzenie zawiera opatentowane łożyskowanie, które umieszczone jest poza kąpielą wodną. Ślimak wygarniający z możliwością zmiennego dopasowania zapewnia długi okres eksploatacji urządzenia. Dostępne są leje zasilające w różnych kształtach i wielkościach dla dopasowania urządzenia do indywidualnych warunków.

BIBKO®- System recyklingowy typu ComTec

BIBKO® ComTec

 

System ComTec stosowany jest w zakładach elementów prefabrykowanych, w których występują średnie i duże ilości betonu resztkowego i wody płuczkowej.

Urządzenie oferuje dużą kąpiel wodną i dzięki temu umożliwia szybkie opróżnienie betonu resztkowego. Dzięki opatentowanemu połączeniu z naszym przenośnikiem wibracyjnym można osiągnąć dowolne wysokości zrzutu. Urządzenie zawiera pokrywę aluminiową do łatwego otwarcia maszyny oraz pakiet zimowy dla zimnych regionów.

Dostępne są leje zasilające w różnych kształtach i wielkościach dla dopasowania urządzenia do indywidualnych warunków.

Rys. 1 Jednostka oczyszczająca połączona z urządzeniem typu ComTec Rys. 2 Jednostka oczyszczająca
 
Rys. 3 Jednostka oczyszczająca połączona z urządzeniem typu ComTec  

  

BIBKO® - Jednostki oczyszczające

Jednostka oczyszczająca

Woda płuczkowa i woda z domieszką chłodziwa do obróbki oczyszczane są w jednostce oczyszczającej metodą osadnika stożkowego. Osadzające się drobne części zbierają się w strefie stożkowej wieży osadowej. Mechanizm zagęszczający w strefie stożka zapewnia jednorodność osadu resztkowego. Za pośrednictwem odpowiednich pomp osad z wieży osadowej doprowadzany jest albo do procesu mieszania, albo do dołączonego kontenera bądź prasy filtracyjnej.

Komorowa prasa filtracyjna

Umożliwia ona bezpośrednie oczyszczanie wody resztkowej. Osad doprowadzany jest do stanu zagęszczonego, nadającego się do ładowania łopatą.

Dostępne są ręczne i automatyczne systemy pras. Służą one do zmniejszenia gęstości w zbiorniku mieszalnika.

 Rys. 4 Komorowa prasa filtracyjna Rys. 5 Komorowa prasa filtracyjna

 

 

 

 

 

 

Nasi wieloletni Partnerzy:

 • logo partnera
 • logo partnera
 • logo partnera
 • logo partnera
 • logo partnera
 • logo partnera
 • logo partnera
 • logo partnera
 • logo partnera
 • logo partnera