Zrealizowaliśmy m.in. takie projekty jak:

Teka THZ 3000 Ługańsk Ukraina
Teka THZ 3000 Krzywy Róg, Ukraina
Liebherr ZE 2,0 Nykobing, Dania
Stteter M-2 Kaspij Cement, w Kazachstanie
Cobra C-80, Liebherr DW 2,25 – oczyszczalnia ścieków „ Czajka”
Górażdże Beton ponad 20 WBT

 

 

 

 

 

WAM

 
 
 
 
 
Podajniki cementu

Podajniki i przenośniki ślimakowe ES stosowane są do podawania i przenoszenia cementu i podobnych materiałów w węzłach betoniarskich oraz zakładach przetwórstwa innych materiałów budowlanych.

 

 • Malowane proszkowo
 • 7 różnych średnic rur zewnętrznych
 • Zewnętrzna rura wyposażona w przyspawane kołnierze końcowe, jeden otwór wlotowy, jeden otwór wylotowy, otwór inspekcyjny pod pierwszym otworem wlotowym i poniżej każdego łożyska pośredniego
 • Obudowa rurowa w standardowych odcinkach kołnierzowych z jednym odcinkiem wykonanym na wymiar
 • Spirale śrubowe helikoidalne przyspawane do rury centralnej
 • Łożyska końcowe z samonastawnym uszczelnieniem wału
 • Wielowypustowe sprzęgła wału
 • Uchwyty do podnoszenia na każdym odcinku rury
 • Standardowy kołnierzowo mocowany silnik elektryczny
 • Bezobsługowe, odlewane z aluminium łożyska pośrednie z samosmarującymi tulejami ślizgowymi
 • Niewielkie wymiary całkowite, zwarta konstrukcja
 • Niewielka liczba komponentów i części zamiennych

 

klapy
 

Przepustnice motylkowe VFS są jednymi z najczęściej stosowanych rozwiązań do zamykania pojemników, zasobników i silosów zawierających materiały sypkie i ziarniste.

 Przepustnice motylkowe VFS są stosowane we wszystkich typach zakładów przeróbki materiałów sypkich i ziarnistych, tam gdzie wymagane jest przerwanie strumienia suchego materiału transportowanego grawitacyjnie lub pneumatycznie. Zawory te są mocowane pod zasobnikami, pojemnikami, spiralami lub innymi typami przenośników, czy też w celu przerwania w kanałach transportu pneumatycznego. Dzięki ich specjalnej konstrukcji i zastosowanym do budowy materiałom, stanowią one szczególnie opłacalne i najbardziej sprawne rozwiązanie.

Wibratory MVE

Zewnętrzne motowibratory elektryczne MVE mogą być używane do wspomagania przepływu w zbiornikach lub silosach, aby usprawnić wyładunek materiału lub jako napędy w maszynach wibracyjnych przeznaczonych do wielu celów, takich jak przenoszenie, przesiewanie, sortowanie według wymiarów lub kompaktowanie w rozmaitych gałęziach przemysłu.

Po włączeniu wibratora MVE występuje sinusoidalna siła odśrodkowa wskutek obrotów ciężarków mimośrodowych. Przy zamocowaniu tylko jednego wibratora MVE na maszynie wibracyjnej występuje siła obrotowa skutkująca kołowym ruchem maszyny. Przy zamocowaniu na maszynie równolegle dwóch przeciwnie obracających się wibratorów MVE występuje siła liniowa skutkująca liniowym ruchem maszyny. Zapotrzebowanie na ruch kołowy lub liniowy jest uwarunkowany zastosowaniem.

 • Siła odśrodkowa: 20 do 26 000 kg
 • Podciśnieniowo impregnowane uzwojenie z wykorzystaniem materiałów izolacyjnych klasy F
 • Najwyższej jakości łożyska
 • Solidna obudowa zaprojektowana zgodnie z analizą FMEA
 • Certyfikacja dla środowisk niebezpiecznych ATEX Ex II 3D i ETL, klasa II, strefa 2
Dysze napowietrzające U025 i U026
   

Dysze napowietrzające U025 i U060 reprezentują najbardziej ekonomiczne rozwiązanie zapewniające przepływ materiału z silosów i zbiorników.

Dysze napowietrzające U025 i U060 można łatwo zamontować i wprowadzić jako modernizację w istniejących instalacjach.

Obudowa z polimeru technicznego odlana wraz z dyszą (mosiądz na U025, polietylen na U060) musi być przykręcona do dostarczonej stalowej złączki uprzednio przyspawanej na zewnątrz stożka silosu lub zbiornika. Następnie należy przeprowadzić podłączenie do źródła sprężonego powietrza.

Ich mała powierzchnia sprawia, że dysze napowietrzające U025 i U060 są szczególnie odpowiednie do wykonania modernizacji istniejącej instalacji.

Dyszy napowietrzających U025 i U060 używa się do drobnych materiałów pylistych, takich jak cement, wapno lub podobne materiały, przy ciśnieniu roboczym U025 - 0,2 bar (3 PSI); U060 - 1 bar (14 PSI).

Do zastosowań w przemyśle żywnościowym odpowiednia jest wersja VB (wibrujące grzybki napowietrzające).

Należy wykonać odpowiednie ustawienie, aby usunąć nadmiar powietrza zawierającego pyły, które znajduje się u szczytu zbiornika/silosu.

SILOTOP - filtry odpylania silosów

SILOTOP® jest odpylaczem o cylindrycznym kształcie do wentylacji napełnianych pneumatycznie silosów. Korpus ze stali nierdzewnej zawiera pionowo montowane wkłady filtracyjne POLYPLEAT®. System czyszczenia sprężonym powietrzem jest wbudowany w pokrywę zamocowaną na zawiasach.

Pył, który jest oddzielany od powietrza poprzez specjalne wkłady filtracyjne POLYPLEAT® spada do silosu po tym, jak zintegrowany układ dysz czyszczących powietrzem zwrotnym wewnątrz obudowy usunie cząstki pyłu z wkładów filtracyjnych.

 • Kompaktowa obudowa o średnicy 800 mm ze stali nierdzewnej z kołnierzem dolnym
 • 24,5 m² powierzchni filtra
 • Wysokość obsługowa = 1100 mm
 • Wysoka efektywność oczyszczania dzięki wkładom filtracyjnym POLYPLEAT®
 • Niski poziom emisji pyłów dzięki materiałowi filtracyjnemu z certyfikatem BIA
 • Bezobsługowy zespół dysz czyszczących wbudowany w pokrywę
 • Bezpieczna pokrywa ochronna z zamykanym karabińczykiem
 • Demontaż wkładu filtracyjnego nie wymaga stosowania narzędzi
 
 
 
 
 

Nasi wieloletni Partnerzy:

 • logo partnera
 • logo partnera
 • logo partnera
 • logo partnera
 • logo partnera
 • logo partnera
 • logo partnera
 • logo partnera
 • logo partnera
 • logo partnera