Zrealizowaliśmy m.in. takie projekty jak:

Teka THZ 3000 Ługańsk Ukraina
Teka THZ 3000 Krzywy Róg, Ukraina
Liebherr ZE 2,0 Nykobing, Dania
Stteter M-2 Kaspij Cement, w Kazachstanie
Cobra C-80, Liebherr DW 2,25 – oczyszczalnia ścieków „ Czajka”
Górażdże Beton ponad 20 WBT

 

 

 

 

 

RODO

 

Klauzula informacyjna RODO

 

 

 

Administrator danych osobowych

 1.

Administratorem Państwa danych osobowych podanych jest:

 Drucis Serwis Bogusław Drucis

 ul. Główna 6

05-802 Pruszków

 Tel : + 48 605 994 692

 e-mail : biuro@drucis-serwis.pl

 

 2.

W sprawach dotyczących Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z nami w sposób podany powyżej.

 

Cele oraz czas przetwarzania danych osobowych

 

3.
Dane osobowe są przetwarzane przez Drucis Serwis w oparciu o różne podstawy prawne oraz
w różnych celach, w tym w szczególności: 

 • dane kandydatów do pracy – zgodnie z wyrażoną przez kandydata zgodą na ich przetwarzanie w ramach jednego lub kilku (przyszłych) procesów rekrutacyjnych na to samo stanowisko,
 • dane pozyskane do realizacji umowy – gdyż są niezbędne do realizacji usługi oraz w celu informowania o ewentualnych zmianach, które mogą Państwa zainteresować, do czasu zrealizowania usługi, ustania współpracy lub wycofania przez Państwa zgody, jednakże
  w przypadku danych przetwarzanych dla celów podatkowych, rachunkowych itp. – do czasu określonego w przepisach prawnych.

 

4.
Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne. Jednakże w niektórych przypadkach podanie przez Państwa danych może wynikać z obowiązku prawnego. W tym przypadku odmowa dostępu do danych przez Drucis Serwis może skutkować faktem, że nie będzie mógł odpowiedzieć na Państwa pytania, wysłać oferty lub zrealizować usługi.

 

5.
Mają Państwo wobec przetwarzanych swoich danych osobowych przez  Drucis Serwis następujące prawa: 

–        prawo dostępu do swoich danych osobowych  

–        ich sprostowania, 

–        usunięcia 

–        ograniczenia przetwarzania, 

–        do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

–        prawo do przenoszenia danych (jeśli to będzie uzasadnione i technicznie możliwe) 

–        cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie poprzez kontakt z naszym Oddziałem. 

–        wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, że Wasze dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa.

 

6.
Mając na uwadze bezpieczeństwo powierzonych danych zapewniamy, iż przetwarzane przez  Drucis Serwis dane osobowe, są odpowiednio zabezpieczone przed wglądem osób trzecich
i dostępem z zewnątrz.

 

7.
Odbiorcami Państwa danych są upoważnieni pracownicy/współpracownicy Drucis Serwis, którzy
w celu wykonywania swoich obowiązków mogą otrzymać do nich dostęp.

 

8.
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom przetwarzającym dane osobowe (np. dostawcy usług księgowych, dostawcy usług nadzoru bezpieczeństwa i higieny pracy, dostawcy systemów informatycznych i usług IT) na zlecenie Drucis Serwis na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych.

 

9.
Państwa dane osobowe nie podlegają procesowi profilowania.

 

10.
Strona internetowa Drucis Serwis może wykorzystywać ciasteczka. Służą one identyfikacji przeglądarki podczas korzystania z serwisu, dzięki czemu wiemy, jaką stronę wyświetlić oraz możemy dostosować treści oferowane przez Drucis Serwis do Państwa indywidualnych preferencji.

   

Oświadczenie

 

11.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych w celu uzyskania odpowiedzi na przesłane zapytanie.

 

12.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym w celu otrzymania odpowiedzi na przesłane zapytanie od Drucis Serwis, który jest administratorem moich danych.

 

13.
Drucis Serwis informuje, że podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne oraz że mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać powyższe zgody, a ich wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na ich podstawie przed ich wycofaniem.

 

 

 

 

 

Nasi wieloletni Partnerzy:

 • logo partnera
 • logo partnera
 • logo partnera
 • logo partnera
 • logo partnera
 • logo partnera
 • logo partnera
 • logo partnera
 • logo partnera
 • logo partnera